Milo nam poinformować, ze aż 76% przerejestrowanych u nas domen EU zostało wczoraj pomyślnie zarejestrowanych. Większość domen (91%) , które posiadały range 1 zostały również pomyślnie wczoraj zarejestrowane, pozostałe nie mogły być zarejestrowane ze względu na zgłoszone już wcześniej , w pierwszej i drugiej fazie rejestracji, wnioski (m.in. nazwy miast lub zarejestrowane nazwy firm i marki) . W ciągu 1 dnia rejestracji zarejestrowano na całym świecie około miliona domen, najwięcej wniosków, bo aż 35% napłynęło z Niemiec.

Inne nowosci:
   HomeNowosciDomeny EU - 76 % udanych rejestracji domen