Podobnie jak w przypadku domen PL, istnieje możliwość zakładania tzw.opcji na domeny DK. Opcje na domeny DK ważne są przez 1 rok (w przypadku domen PL 3 lata) , istnieje jednak możliwość wykupienia opcji na domenę na dłuższy okres czasu, w takim przypadku opcja jest automatycznie przedłużana o kolejny rok.
Mo
żna również zakładać opcje na domeny które maja już wykupiona opcje. W takim przypadku, jeżeli osoba która jest pierwsza na liście nie opłaci domeny w ciągu 14 dni, domena automatycznie rezerwowana jest na kolejna osobę "z kolejki", która również ma 14 dni na opłacenie domeny. Cena opcji na domeny DK wynosi tyle samo co cena rejestracji domeny DK.
Inne nowosci:
   HomeNowosciDomena DK - opcje na domeny DK